Meet the Locals

Projekt Meet the Locals – Spoznaj miestnych bol predstavený v apríli 2022 KOCR Bratislava. Jeho zámerom je priblíženie lokálnych podnikov a ľudí, ktorí za nimi stoja, s cieľom atraktívnejšej prezentácie destinácie domácim i zahraničným návštevníkom z pohľadu jej autenticity, potenciálu kultúrneho dedičstva, udržateľného rozvoja a možnosti bližšieho spoznania miestnych obyvateľov, podieľajúcich sa na tvorbe destinácie.

Lokálne podniky a ludí

Podieľajúcich sa na tvorbe destinácie.

Rozvoj udržateľného turizmu

Pomocou predstavenia podnikov, ktoré sa rozhodli vydať udržateľným smerom.

Edukácia

Verejnosti a zvyšovanie povedomia o potrebe udržateľného rozvoja cestovného ruchu.

Jedným zo zámerov projektu je podpora a rozvoj udržateľného turizmu pomocou predstavenia podnikov, ktoré sa buď rozhodli vydať udržateľným smerom, alebo tých, ktorí princípy udržateľnosti majú vo svojej činnosti obsiahnuté, ale nie sú si toho vedomí, resp. neprezentujú tieto skutočnosti navonok ako pridanú marketingovú hodnotu (napr. používanie miestnych dodávateľov, využívanie sezónnosti, uchovávanie tradícii, podpora pomalšieho autentickejšieho turizmu a pod.). Naším cieľom je preto aj výraznejšia edukácia verejnosti a zvyšovanie povedomia o potrebe udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Taktiež posilnenie regionálneho rozvoja a ekonomiky vylákaním turistov z hlavného mesta do okolitých miest a obcí. Rovnomernejšie rozmiestnenie turistov podporuje rozvoj celého regiónu, kde jednotlivé destinácie s ponukou pomalšieho autentického turizmu môžu dopĺňať ponuku typického mestského turizmu. Jednotný koncept videí taktiež podporuje budovanie značky regiónu, ako novo vznikajúcej udržateľnej destinácie.

Postupne vám budeme predstavovať tváre ľudí a ich produkty a služby.

Po ére globalizácie a v čase nových kríz si stále viac uvedomujeme, že pre udržateľný rozvoj našich regiónov a fungujúce vzťahy v komunite majú zásadný význam práve lokálne podniky. A najmä tie, ktoré sa svoje podnikanie rozhodli spojiť s rôznymi formami spoločenskej zodpovednosti. Zaslúžia si našu pozornosť i podporu. Prostredníctvom videa vás zoznámime s jedným projektom. Predstavíme vám ich osobný príbeh, každodennú motiváciu, ako aj ich víziu do budúcna. Môžu nás inšpirovať, nadchnúť, alebo len pozvat na návštevu, veď je to len na skok. Spoznajte s nami ľudí, ktorí žijú medzi nami a chcú byt súčasťou zmeny. Pri tom, čo robia, myslía aj na to, aby sa z miesta, kde žijeme stal UDRŽATEĽNÝ (K)RAJ

Meet the Locals

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej Republiky.